SERWIS TECHNICZNY

Oferujemy kompleksową obsługę nadzór i konserwację obiegów wodnych, basenów, wanien jacuzzi i atrakcji.
Obsługę urządzeń elektrycznych stacji aparatury kontrolno-pomiarowej, modułów, ozonatorów, regulatorów, sterowników, elektrozaworów, silników, pomp, lamp UV i instalacji elektryczno-sterującej.
Obsługę CO, CT, CW, wymienników ciepła, filtrów basenowych, zaworów i instalacji PCV.
Obsługę instalacji i urządzenia dozującą chemię basenową, przewody, inżektory, zawory dozujące.
Naprawa i serwis saun i łaźń parowych.

Nadzór nad prawidłowymi procesami uzdatniania wody:
 • filtracji,
 • dezynfekcji,
 • koagulacji,
 • korekty PH.
 1. Prowadzimy całodobowy dozór nad prawidłowym procesem technologicznym uzdatniania wody basenowej.
 2. Systematyczne płukanie filtrów.
 3. Utrzymywanie prawidłowych parametrów wody pod względem wymagań sanitarnych oraz parametrów fizykochemicznych.
 4. Utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń instalacji stacji.
 5. Kalibrację i regulację urządzeń kontrolno-pomiarowych.
 6. Prowadzenie magazynków chemii.
 7. Przestrzeganie warunków zawartych w kartach produktów w zakresie ich stosowania i bezpieczeństwa.
 8. Wykonywanie bieżących napraw konserwacyjnych.
 9. Utrzymywanie pomieszczeń i urządzeń w należytym stanie i czystości.
 10. Przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż.
SPRZEDAŻ

Chemia do uzdatniania wody basenowej
 • Korekta PH,
 • Dezynfekcja,
 • Antyglon zapobieganie rozwojowi glonów,
 • Koagulacja
Środki chemiczne do czyszczenia, pielęgnacji i dezynfekcji.
Zapachy do saun i łaźń parowych.
Testery i fotometry do badania wody basenowej.
Stacje pomiarowo-regulacyjne do basenów publicznych i prywatnych.
Akcesoria i części zapasowe.
Odkurzacze basenowe.


stronę wykonała grupa WebNext